Samenwerken aan energieneutrale woningen

donderdag 28 juni 2018


Hoe kunnen we de sociale woningmarkt verduurzamen op een snelle, efficiënte en eenduidige RGS-manier? Die vraag probeerden woningcorporaties en bouworganisaties samen te beantwoorden tijdens de netwerkbijeenkomst van adviesbureau Atrivé op woensdag 6 juni. Hendriks SGR-directeur Wichert Spanjers was erbij en doet zijn verhaal.

Brancheorganisatie Aedes heeft samen met verschillende woningcorporaties een ‘routekaart CO2-neutraal’ ontwikkeld. “Deze kaart beschrijft wat er bij woningcorporaties moet gebeuren om in 2050 CO2-neutraal te zijn”, vertelt Wichert. “Onder leiding van advies- en strategiebureau Atrivé gingen we op zoek naar een eenduidig RGS-instrument dat helpt bij het energieneutraal maken van woningen. Aan de hoge opkomst was duidelijk te merken dat dit onderwerp leeft.”

Ambitie
“Maarten Georgius van Aedes opende de middag en vertelde over de ambitie om woningen van corporaties zo snel mogelijk energieneutraal te maken”, vervolgt Wichert. “Daarna sprak Egbert Kunst, werkzaam bij woningcorporatie GroenWest, over een pilotproject en hoe ze dat daar hebben aangepakt. Erg inspirerend om hun visies te horen.”

Aan de slag
Onder leiding van Ronald Versprille van Atrivé werden de deelnemers vervolgens verdeeld in groepen van drie tot vier personen. “Elk groep had een ander thema”, legt Wichert uit. “Ik zat in groep 3 en sparde met mijn groepsgenoten over het thema ‘planuitwerking en projectuitvoering’. Welke stappen moeten we nog zetten? En wat zijn eventuele valkuilen?” 

Uiteindelijk kwamen alle groepen met concrete acties die kunnen leiden tot een RGS-instrument. Zo zijn er door kennisdeling weer mooie stappen gezet!Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn